Dil ve Düşünce Buluşması

Dil ve Düşünce Buluşması

21-23 Nisan 2024
Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği
Fethiye, MUĞLA

Giriş

Etkinliklerimizin ana fikri, ucu derin felsefi sorulara uzanan bilimsel konulara ilişkin bilgiyi paylaşmak, tartışmaya açmak ve daha geniş bir kitle tarafından anlaşılmasına katkıda bulunmak olarak özetlenebilir.

Ele aldığımız konuları yalnızca uzmanlarının anlayabileceği, ulaşılmaz bir şey olmaktan çıkarmaya çalışıyor, ancak bunu yaparken özüne zarar vermeden ya da aşırı basitleştirmeden, bütün zenginliğiyle sunmaya özen gösteriyoruz.

Buluşmalar salt bilimsel bir etkinlik olmanın ötesinde, şehir yaşantısının karmaşasından uzak bir ortamda her yönüyle paylaşımın yaşandığı bir zaman dilimi oluyor. Huzur ve ilham veren bir atmosferde, işler birlikte paylaşılarak yapılıyor, akşamları birlikte eğleniliyor. Derslerin dışında da, tartışma ve sohbetler derinleşerek sürüyor. Günlük kaygılardan uzaklaşıp evrene ve yaşama ilişkin düşüncelere dalmak, onları paylaşmak isteyen herkesi buluşmalarımıza çağırıyoruz.

Dil ve Düşünce Buluşması

Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği’nde buluşuyoruz.

(Pastoral Vadi Hakkında)

İki günlük programımızın yemek dahil konaklama bedeli evler için 3200 TL dir.

Konuşmacılar

Araştırma Görevlisi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

https://avesis.metu.edu.tr/akcelik

yeliz-demirDoktor Öğretim Üyesi

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dil Bilimi Bölümü

https://avesis.hacettepe.edu.tr/yelizd

Doktora eğitimini 2014 yılında sunduğu “Çok Katılımcı İçeren Tartışma Programının Argümantatif Aktivite Tipi Olarak Sınıflandırılması: Siyaset Meydanı’nda Geliştirilen Söylemin Edimsel-Eytişimsel Yaklaşımla Çözümlenmesi” (orjinal dili: İngilizce) başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Politik savlama stratejileri, ikna edicilik ve tartışma eğilimlerinin kültürlerarası karşılaştırması konularında uluslararası yayınları bulunmaktadır.

Uluslararası Savlama Araştırmaları Enstitüsü (ILIAS) üyesidir ve çalışmalarında ağırlıkla Edimsel-Eytişimsel Yaklaşımın sunduğu kuramsal ve yöntemsel araçlardan yararlanmaktadır.

oya-tanyeriÖğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü

merve-savasDoktor Öğretim Üyesi

Atlas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

https://akademik.atlas.edu.tr/merve.savas-Genelbilgiler

filiz-tezcanDoktora Araştırmacısı

Max Planck Psikodilbilim Enstitüsü, Nöral Sistemlerde Dil ve Hesaplama Bölümü

https://www.mpi.nl/people/tezcan-semerci-filiz

yusuf-can-semerciDoktora Sonrası Araştırmacısı

Maastricht Üniversitesi, İleri Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Bilişsel Sistemler Araştırma Grubu Üyesi

https://www.maastrichtuniversity.nl/yc-semerci

afsin-kumYazar

Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

https://www.biyografya.com/biyografi/27070