Önceki Buluşmalar

Zaman Buluşması Program

Zaman Buluşması Sunumlar

25-29 Ekim 2014 – Sosyal Bilimlerde ve Fen Bilimlerinde Bilim Algısı
19-23 Nisan 2014 – Dil
26-29 Ekim 2013 – Beden
20-23 Nisan 2013 – İnsan Evrimi
5-7 Ekim 2012 – Bilişim
20-23 Nisan 2012 – Evrim
27-30 Ekim 2011 – Hafıza
19-22 Mayıs 2011 – Kuantum
28-31 Ekim 2010 – Bilinç
19-23 Mayıs 2010 – Uzay ve Zaman
29 Ekim-1 Kasım 2009 – Beyin, Bilinç, Kuantum